Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
NAZIV PROJEKTA: Investicijsko ulaganje u poticanje inovativnosti novosonovanog društva Polymachine d.o.o.

OPIS PROJEKTA:
Ovim projektom društvo Polymachine d.o.o. će prilagoditi i lansirati dva radikalno inovativna proizvoda, stilske setove digitalnih proizvoda (3D modela) i softversko rješenje za optimizaciju rada i suradnju pri vizualizaciji koje predstavljaju radikalnu inovaciju namijenjenu globalnom tržištu 3D vizualizacija koji će svojim prisustvom omogućili društvu značajno skraćivanje procesa rada te unaprijediti efikasnost izrade 3D vizualizacija kao konačnog proizvoda.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Društvo Polymachine će novim tehnološkim iskorakom, provedbom ovog projekta, doprinjeti daljnjem napredku u poslovnom okruženju, povećanju konkurentnosti ulaganjem u inovativne proizvode i praćenjem novih trendova u djelatnosti te zauzimanje većeg tržišnog udjela.

Također, kao rezultat provedbe projekta povećati će se tržišni udio na globalnom tržištu, privući veći broj prestižnih klijenata, a samim time povećati prihod, prihod od izvoza te zaposliti 2 nova djelatnika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU
Ukupna vrijednost projekta: 1.328.845,20 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 962.068,40 HRK 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
01. rujna 2019. do 01. prosinca 2020. godine

KONTAKT OSOBA:
Dean Niskota, direktor

Mail: dean@polymachine.com

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost društva Polymachine d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.